Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze site is ernaar gestreefd dat alle informatie op deze site correct is. Er wordt echter geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor onjuistheden en voor onvolledige en/of onjuiste informatie op deze site, noch van derden naar wie in deze site verwezen wordt.

Het verhuurkantoor SudItalia.nl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik van de internetsite www.suditalia.nl.

Privacy

Het verhuurkantoor SudItalia.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Gegevens die door de huurder verstrekt worden

Het verhuurkantoor SudItalia.nl kan de gegevens die door de huurder verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de boeking.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de huurovereenkomst, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin betalingsgegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie, een tip of wetenswaardigheid etcetera, waarvan het verhuurkantoor SudItalia.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle en zinvolle website voor de klant.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de huurder aan het Verhuurkantoor SudItalia.nl zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij na expliciete toestemming (b.v. ter afsluiting van een annuleringspolis).

Er is echter één uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken.

Aanpassing van klantgegevens

De huurder heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Het verhuurkantoor SudItalia.nl kan de huurder in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door het verhuurkantoor SudItalia.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.